Firemná kultúra a firemná komunikácia

 • Interpersonálna a mediálna komunikácia

  Interpersonálna komunikácia

  „Len slová nestačia“

  • Spoznajte svoje silné a slabé stránky.
  • Využite silu verbálnej a neverbálnej komunikácie.
  • Zvládnite techniky presvedčivého vystupovania.
  • Urobte ústretový krok k tým, ktorí vo vás vzbudzujú najväčšie obavy.
  • Naučte sa byť efektívny, priamy a úspešný v priamej komunikácii.
  • Staňte sa priateľom empatie i asertivity.

  Forma: interaktívny kurz

  Trvanie kurzu: 6 vyučovacích hodín (1 hod.=60 min.)  pre začiatočníkov+ 6 vyučovacích hodín pre pokročilých


  Komu je určený:  

  • pracovníkom, ktorí potrebujú zefektívniť interpersonálne vzťahy
  • obchodníkom, predajcom, poradcom, ktorí si uvedomujú, že v priamej komunikácii s okolím majú rezervy
  • ľuďom, ktorí cítia bariéru vo vzťahoch s inými ľuďmi a potrebujú ju prekonať

  Na čo sa zameriame:

  • Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako pôsobíte na iných ľudí?
  • Stretli ste sa už s nepochopením, hoci vaše úmysly boli pozitívne?
  • Dokážete iných presvedčiť o svojej pravde?
  • Rozumejú vám, keď sa snažíte vysvetliť pre vás dôležitú tému?
  • Rozprávate, a iní vás nepočúvajú?
  • Chceli by ste v okolí vzbudzovať sympatie?
  • Potrebujete získať uznanie a rešpekt?

  Čo vám kurz prinesie:

  • Spoznajte svoje silné a slabé stránky
  • Využite silu verbálnej a neverbálnej komunikácie
  • Zvládnite techniky presvedčivého vystupovania
  • Urobte ústretový krok k tým, ktorí vo vás vzbudzujú najväčšie obavy
  • Naučte sa byť efektívny, priamy a úspešný v priamej komunikácii
  • Staňte sa priateľom empatie i asertivity
 • Audity firemnej kultúry

  Firemná kultúra

  „Spôsob, akým sa firma prezentuje, určuje jej hodnotu.“

  Nie sú to len vstupné priestory a spôsob, akým sa zamestnanci prihlasujú, keď zdvíhajú telefóny. Firemná kultúra je obraz, ktorý o seba vytvára samotná spoločnosť.

  • Ako chcete, aby vaši partneri, zákazníci, zamestnanci, orgány štátnej správy vnímali vašu spoločnosť?
  • Chcete byť považovaní za serióznych, spoľahlivých a zodpovedných? Alebo za progresívnych, dynamických, ústretových?
  • Ochotných, aktívnych, priateľských? Či konzervatívnych, majúcich v úcte tradície?
  • Definujte štandardy firemnej kultúry
  • Nájdite optimálne formy, ako s nimi oboznámiť vašich pracovníkov
  • Zvážte, akým spôsobom ich môžete motivovať k dodržiavaniu týchto štandardov

  Forma: seminár

  Trvanie kurzu: 7 hodín (1 hod/60 min)


  Komu je určený:

  Pracovníkom personálnych útvarov alebo útvarov internej  a externej komunikácie

  Riadiacim pracovníkom

   

  Na čo sa zameriame: Nie sú to len vstupné priestory a spôsob, akým sa zamestnanci prihlasujú, keď zdvíhajú telefóny. Firemná kultúra je obraz, ktorý o seba vytvára samotná spoločnosť.

  • Ako chcete, aby vaši partneri, zákazníci, zamestnanci, orgány štátnej správy vnímali vašu spoločnosť?
  • Chcete byť považovaní za serióznych, spoľahlivých a zodpovedných? Alebo za progresívnych, dynamických, ústretových? Ochotných, aktívnych, priateľských? Či konzervatívnych, majúcich v úcte tradície?
  • Definujte štandardy firemnej kultúry
  • Nájdite optimálne formy, ako s nimi oboznámiť vašich pracovníkov
  • Zvážte, akým spôsobom ich môžete motivovať k dodržiavaniu týchto štandardov

  Čo vám kurz prinesie:

  • Demonštráciu jednotlivých postupov na príkladoch z praxe
  • Praktický nácvik na modelových situáciách
 • Audity firemnej komunikácie

  Firemná komunikácia

  „Nemožno nekomunikovať.“

  Interná a externá firemná komunikácia sú ako tepnový a žilový systém organizmu. Preto by interná a externá komunikácia mali byť súvislý, dobre riadený prúd informácií, ktoré prichádzajú včas na správne miesto, aby ho zásobili potrebným kyslíkom a umožnili jeho fungovanie, rovnako tak má filtrovať prebytočné informácie a čistiť od nich prostredie, v ktorom sa nachádzajú.

  Interná komunikácia:

  • čo je jej súčasťou
  • koho sa týka
  • ako ju definovať
  • ako určiť jej cieľové skupiny
  • aké nástroje zvoliť, ako formou ju realizovať

   

  Externá komunikácia:

  • prečo treba nastaviť jej pravidlá
  • ako ju riadiť, usmerňovať
  • komu a za akých podmienok zveriť jej výkon
  • ktoré organizačné zložky firmy by mali na nej participovať a akou mierou
  • ktoré z nástrojov sú účinné, osvedčené a ktoré prekonané

  A ako bonus sa spoločne zamyslíme, ako účinne premostiť obe formy firemnej komunikácie.

  Forma: seminár

  Trvanie: 15 hodín (1hod/60 min)


  Komu je určený:

  Pracovníkom útvarov internej a externej komunikácie

  Pracovníkom personálnych útvarov

  Riadiacim pracovníkom

  Vrcholovým manažérom

  Na čo sa zameriame: Interná a externá firemná komunikácia sú ako tepnový a žilový systém organizmu. Preto by interná a externá komunikácia mali byť súvislý, dobre riadený prúd informácií, ktoré prichádzajú včas na správne miesto, aby ho zásobili potrebným kyslíkom a umožnili jeho fungovanie, rovnako tak má filtrovať prebytočné informácie a čistiť od nich prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Akákoľvek prietrž v systéme môže spôsobiť kolaps. A kolaps si žiadna úspešná spoločnosť dovoliť nemôže.

   

  Interná komunikácia:

  • čo je jej súčasťou
  • koho sa týka
  • ako ju definovať
  • ako určiť jej cieľové skupiny
  • aké nástroje zvoliť, ako formou ju realizovať

  Externá komunikácia

  • prečo treba nastaviť jej pravidlá
  • ako ju riadiť, usmerňovať
  • komu a za akých podmienok zveriť jej výkon
  • ktoré organizačné zložky firmy by mali na nej participovať a akou mierou
  • ktoré z nástrojov sú účinné, osvedčené a ktoré prekonané

  Čo vám kurz prinesie:

  • komplexný pohľad na problematiku firemnej komunikácie
  • praktické ukážky, tipy a rady
  • výmenu názorov s odborníkmi a kolegami z praxe
 • Asertivita v praxi

  Ponuka školení

  Vo všetkých prípadoch vychádzame z individuálnych potrieb inštitúcie či podnikateľského subjektu, jeho zamerania a stanovených cieľov.


  V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

  details@details-eu.sk