Time a stres manažment

 • Time a stres manažment

  Time a Stres manažment

  Absolvovaním kurzu Time a Stres manažment získate schopnosť identifikácie a nápravy nedostatkov v plánovaní svojho dňa. V praxi postrehnete zreteľnú úsporu energie a času a budete schopní riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele. Vďaka týmto nástrojom budete pokojnejší a výkonnejší v práci aj súkromnom živote.

  Trvanie: 1 deň

  Počdet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu:

  • Pracujete na 150% a napriek tomu stále nestíhate?
  • Pomôžeme Vám nájsť rezervu vo Vašom čase
  • Vaši podriadení sa sťažujú, že je toho na nich veľa?
  • Dozviete sa fakty a argumenty ako ich správne nasmerovať.
  • Naučíme Vás rozpoznávať nástrahy, ktoré Vám môžu narušiť Vaše plány.
  • Zistíte, ktoré dni sú najefektívnejšie na ten ktorý typ činností.
  • Tréningový program
  • Plánovanie času – time manažment
  • štyri generácie efektívnej organizácie času
  • stanovovanie cieľov a riadenie podľa cieľov
  • eisenhowerov princíp
  • zlodeji času a ich eliminácia
  • proaktivita a reaktivita
  • Sebariadenie – stres manažment
  • životné hodnoty a okruh životných cieľov
  • sebapoznávanie – kariérové kotvy a riadenie svojej kariéry
  • zladenie životných a pracovných priorít, stres a okolie človeka
  • aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
  • čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky zvládania stresu
  • identifikácia vlastných stresorov, skryté a zreteľné príznaky – spúšťače stresu
  • autodiagnostika hladiny stresu
  • typy stresových reakcií, schopnosť ich rozpoznať a predvídať
  • krátke relaxačné techniky
  • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií,
  • autodiagnostika, riadená diskusia, nácvik krátkych relaxačných a aktivačných techník
  • Akčné plány na osobný rozvoj


  Cieľ kurzu:

  Absolvovaním kurzu Time a Stres manažment získate schopnosť identifikácie a nápravy nedostatkov v plánovaní svojho dňa. V praxi postrehnete zreteľnú úsporu energie a času a budete schopní riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele. Vďaka týmto nástrojom budete pokojnejší a výkonnejší v práci aj súkromnom živote.