Sebariadenie

 • Sebariadenie

  Sebariadenie

  „Self manažment“ je súbor procesov a nástrojov riadenia vlastných vnútorných zdrojov, ktorý Vám umožní dosahovať Vaše ciele. Súvisí najmä s nastavením cieľov, rozhodovaním, plánovaním, seba-vyhodnocovaním a sebarozvojom. V priebehu 2 dní (modulov) sa naučíte ako efektívne plánovať svoj čas a zdroje, ako sledovať a kontrolovať dosahovanie svojich cieľov a aktívne pracovať so svojou psychickou energiou. Osvojíte si prístupy asertívneho správania a rozhodovania, ktoré bude znásobovať silu Vašich rozhodnutí.

  Trvanie: 2 dni
  Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Modul 1:


  Plánovanie času – time manažment

  • efektívna organizácia času
  • stanovovanie cieľov
  • krivka výkonnosti, krivka koncentrácie, biorytmus
  • diagram príčin a následkov
  • zlodeji času a ich eliminácia
  • proaktivita a reaktivita

  Sebariadenie – stres manažment

  • životné hodnoty a ciele
  • sebapoznávanie – kariérne ciele a riadenie svojej kariéry
  • zladenie životných a pracovných priorít, stres a okolie
  • aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
  • čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, dôsledky stresu, techniky zvládania stresu
  • identifikácia vlastných stresorov, skryté a zreteľné príznaky
  • spúšťače stresu
  • typy stresových reakcií, schopnosť ich rozpoznať a predvídať
  • krátke relaxačné techniky
  • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, autodiagnostika, riadená diskusia, nácvik krátkych
  • relaxačných a aktivačných techník

  Modul 2:


  Asertivita v správaní a rozhodovaní

  • čo je to asertivita, agresivita a submisivita
  • asertívne práva a techniky
  • riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/
  • správania
  • porovnanie asertívneho a neasertívneho správania, ich výhody a
  • nevýhody
  • druhy konfliktov a ich riešenia
  • rozvoj schopnosti povedať „nie“, „požiadať o láskavosť“,prijať pochvalu a kritiku
  • nácvik zvládania emocionálne vypätých situácií prostredníctvom asertívnych techník
  • modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií
  • plány ďalšieho osobného rozvoja
 • Time a stres manažment

  Time a Stres manažment

  Absolvovaním kurzu Time a Stres manažment získate schopnosť identifikácie a nápravy nedostatkov v plánovaní svojho dňa. V praxi postrehnete zreteľnú úsporu energie a času a budete schopní riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele. Vďaka týmto nástrojom budete pokojnejší a výkonnejší v práci aj súkromnom živote.

  Trvanie: 1 deň

  Počdet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu:

  • Pracujete na 150% a napriek tomu stále nestíhate?
  • Pomôžeme Vám nájsť rezervu vo Vašom čase
  • Vaši podriadení sa sťažujú, že je toho na nich veľa?
  • Dozviete sa fakty a argumenty ako ich správne nasmerovať.
  • Naučíme Vás rozpoznávať nástrahy, ktoré Vám môžu narušiť Vaše plány.
  • Zistíte, ktoré dni sú najefektívnejšie na ten ktorý typ činností.
  • Tréningový program
  • Plánovanie času – time manažment
  • štyri generácie efektívnej organizácie času
  • stanovovanie cieľov a riadenie podľa cieľov
  • eisenhowerov princíp
  • zlodeji času a ich eliminácia
  • proaktivita a reaktivita
  • Sebariadenie – stres manažment
  • životné hodnoty a okruh životných cieľov
  • sebapoznávanie – kariérové kotvy a riadenie svojej kariéry
  • zladenie životných a pracovných priorít, stres a okolie človeka
  • aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
  • čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky zvládania stresu
  • identifikácia vlastných stresorov, skryté a zreteľné príznaky – spúšťače stresu
  • autodiagnostika hladiny stresu
  • typy stresových reakcií, schopnosť ich rozpoznať a predvídať
  • krátke relaxačné techniky
  • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií,
  • autodiagnostika, riadená diskusia, nácvik krátkych relaxačných a aktivačných techník
  • Akčné plány na osobný rozvoj


  Cieľ kurzu:

  Absolvovaním kurzu Time a Stres manažment získate schopnosť identifikácie a nápravy nedostatkov v plánovaní svojho dňa. V praxi postrehnete zreteľnú úsporu energie a času a budete schopní riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele. Vďaka týmto nástrojom budete pokojnejší a výkonnejší v práci aj súkromnom živote.

 • Asertivita v praxi

  Ponuka školení

  Vo všetkých prípadoch vychádzame z individuálnych potrieb inštitúcie či podnikateľského subjektu, jeho zamerania a stanovených cieľov.


  V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

  details@details-eu.sk