Mediálny tréning

 • Mediálny tréning

  Mediálny tréning

  Mediálny tréning – maximalizuje možnosti prezentácie spoločnosti a osobnosti cez efektívnu komunikáciu s médiami – aj v problémových situáciách. Krízová komunikácia s médiami, mediálne poradenstvo.

  Trvanie: 2 dni

  Počet osôb: maximálne 6 osôb v skupine

  Účastník každého kurzu dostane všetky potrebné školiace materiály. 


  Mediálny tréning – maximalizuje možnosti prezentácie spoločnosti a osobnosti cez efektívnu komunikáciu s médiami – aj v problémových situáciách. Krízová komunikácia s médiami, mediálne poradenstvo.

   

  Obsah kurzu:

  1. časť – Osobnostná, interná a externá komunikácia

  • Psychologické zákonitosti tvorby povesti spoločnosti v kontexte záujmu médií a v čase krízy
  • Nástroje internej a externej komunikácie
  • Cieľové skupiny komunikácie
  • Informačné šumy a ako ich minimalizovať
  • Ako si pomôcť v stresoch a konfliktoch
  • Verbálna, neverbálna komunikácia a kamera – úvod

  2. časť – Vzťahy s médiami 1

  • Čo zaujíma médiá a prečo?
  • Dva základné piliere mediálnej komunikácie
  • Zlaté pravidlá pri práci s médiami
  • Informačné šumy a ich minimalizácia
  • Príprava tlač. vyhlásení a tlač. správ
  • Možnosti tlač. agentúr, TV, rozhlasu, tlače
  • Ako na cieľové skupiny cez médiá
  • Právny rámec médií a informácií v SR
  • Nácviky komunikácie IN pred kamerou a následný rozbor

  3. časť – Vzťahy s médiami 2

  • Nástroje komunikácie v problémových situáciách
  • Tvorba pozvánok pre médiá plánovaná a ad hoc
  • Organizovanie brífingu a tlačovej konferencie
  • Ako tvoríme press kit?
  • Monitoring médií
  • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza médií a ako ju využiť

  4. časť – Krízová komunikácia

  • Issue management – rozpoznávanie krízy
  • Zásady krízovej komunikácie a cieľ. skupiny
  • Ako komunikovať s médiami v prípade krízy
  • Tvorba komunikačného plánu pri riadení krízy
  • Čo obsahuje manuál krízovej komunikácie
  • Humánne aspekty krízy
  • Tvorba prípadových štúdií
  • Nácviky a rozbory krízových situácií s kamerou
  • Sumarizácia. Hodnotenie tréningu

  Cieľ kurzu:

  Zdokonaliť komunikáciu s médiami, spoznať špecifiká slovenského mediálneho prostredia a zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti pred kamerou, v mediálnych rozhovoroch, pri odovzdávaní dôležitých informácií. Zvládnuť prípravu tlačových správ a interpretáciu kľúčových rozhodnutí. Byť pripravený na tlačové konferencie (ako organizátor, aj ako účastník).