Agentúra

Katarína Jesenská

Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, divadelnú fakultu, odbor herectvo. Viac ako desať rokov moderovala rôzne televízne relácie a od roku 2010 svoje skúsenosti zúročuje vo vzdelávaní v oblasti širokého spektra komunikačných zručností, spoločenskej etikety, biznis protokolu a mnohých iných prezentačných zručností pričom úspešne spolupracuje s profesionálnym tímom lektorov.
Ako certifikovaná mediátorka vedená na Ministerstve spravodlivosti poskytuje aj poradenstvo v oblasti mediácie.
Od roku 2016 je producentkou life stylovej relácie Na chalupe, ktorej je autorkou a súčasne scenáristkou.

VZDELÁVACIA

AGENTÚRA

sa zaoberá vzdelávaním jednotlivcov a zamestnancov firiem a
inštitúcií v oblasti komunikačných a prezentačných zručností, manažérskych zručností, spoločenskej etikety, biznis protokolu, mediálnych tréningov, teambuildingov a koučingu. Vychádzame z individuálnych potrieb inštitúcie či podnikateľského subjektu, jeho zamerania a stanovených cieľov.

PRODUKČNÁ

AGENTÚRA

sa venuje audiovizuálnemu priestoru, pričom zabezpečuje scenáristický, režisérsky, dramaturgický, grafický a produkčný servis, a tak dokáže byť tvorcom nápomocná v ľubovolnej realizačnej fáze, tiež formou odborného dohľadu. Má k dispozícii strižne a kameramanskú techniku, ktorá klientom zabezpečuje podporu a profesionálny servis pri realizácii audiovizuálnych projektov.