Mediálny tréning

Mediálny tréning
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

Mediálny tréning – maximalizuje možnosti prezentácie spoločnosti a osobnosti cez efektívnu komunikáciu s médiami – aj v problémových situáciách. Krízová komunikácia s médiami, mediálne poradenstvo.

Trvanie: 2 dni

Počet osôb: maximálne 6 osôb v skupine

Účastník každého kurzu dostane všetky potrebné školiace materiály. 


Mediálny tréning – maximalizuje možnosti prezentácie spoločnosti a osobnosti cez efektívnu komunikáciu s médiami – aj v problémových situáciách. Krízová komunikácia s médiami, mediálne poradenstvo.

 

Obsah kurzu:

1. časť – Osobnostná, interná a externá komunikácia

 • Psychologické zákonitosti tvorby povesti spoločnosti v kontexte záujmu médií a v čase krízy
 • Nástroje internej a externej komunikácie
 • Cieľové skupiny komunikácie
 • Informačné šumy a ako ich minimalizovať
 • Ako si pomôcť v stresoch a konfliktoch
 • Verbálna, neverbálna komunikácia a kamera – úvod

2. časť – Vzťahy s médiami 1

 • Čo zaujíma médiá a prečo?
 • Dva základné piliere mediálnej komunikácie
 • Zlaté pravidlá pri práci s médiami
 • Informačné šumy a ich minimalizácia
 • Príprava tlač. vyhlásení a tlač. správ
 • Možnosti tlač. agentúr, TV, rozhlasu, tlače
 • Ako na cieľové skupiny cez médiá
 • Právny rámec médií a informácií v SR
 • Nácviky komunikácie IN pred kamerou a následný rozbor

3. časť – Vzťahy s médiami 2

 • Nástroje komunikácie v problémových situáciách
 • Tvorba pozvánok pre médiá plánovaná a ad hoc
 • Organizovanie brífingu a tlačovej konferencie
 • Ako tvoríme press kit?
 • Monitoring médií
 • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza médií a ako ju využiť

4. časť – Krízová komunikácia

 • Issue management – rozpoznávanie krízy
 • Zásady krízovej komunikácie a cieľ. skupiny
 • Ako komunikovať s médiami v prípade krízy
 • Tvorba komunikačného plánu pri riadení krízy
 • Čo obsahuje manuál krízovej komunikácie
 • Humánne aspekty krízy
 • Tvorba prípadových štúdií
 • Nácviky a rozbory krízových situácií s kamerou
 • Sumarizácia. Hodnotenie tréningu

Cieľ kurzu:

Zdokonaliť komunikáciu s médiami, spoznať špecifiká slovenského mediálneho prostredia a zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti pred kamerou, v mediálnych rozhovoroch, pri odovzdávaní dôležitých informácií. Zvládnuť prípravu tlačových správ a interpretáciu kľúčových rozhodnutí. Byť pripravený na tlačové konferencie (ako organizátor, aj ako účastník).