Krízová komunikácia

 • Krízová komunikácia

  Krízová komunikácia

  „Aj malý problém môže pre firmu znamenať veľké straty.“

   

  • Základom zvládnutej krízovej komunikácie je byť na ňu pripravení.
  • Preto treba jasne a jednoznačne pomenovať citlivé miesta procesov vo firme, potenciálne problémy, ktoré môžu nastať.
  • Treba definovať zodpovednosti, úlohy a kroky, ktoré sa musia podniknúť v momente, keď sa v spoločnosti udeje problematická situácia, alebo sa dostane do vážnej situácie vo vzťahu k svojmu okoliu.
  • Ak krízový moment nastane, prichádza kľúčový moment – správne rozhodnúť o ďalšom postupe.
  • Koho informovať a koho nie.
  • Akou formou situáciu komunikovať a komu zveriť túto citlivú úlohu.
  • Ako manažovať celý proces záujmu verejnosti o danú situáciu.
  • Ako vhodne nastaviť v takomto momente vnútrofiremnú klímu.
  • Ako daný stav komunikovať s relevantnými subjektmi?
  • Možno krízovú situáciu zvládnuť bez toho, aby sa všetko prevalilo na verejnosť