Audity firemnej komunikácie

 • Audity firemnej komunikácie

  Firemná komunikácia

  „Nemožno nekomunikovať.“

  Interná a externá firemná komunikácia sú ako tepnový a žilový systém organizmu. Preto by interná a externá komunikácia mali byť súvislý, dobre riadený prúd informácií, ktoré prichádzajú včas na správne miesto, aby ho zásobili potrebným kyslíkom a umožnili jeho fungovanie, rovnako tak má filtrovať prebytočné informácie a čistiť od nich prostredie, v ktorom sa nachádzajú.

  Interná komunikácia:

  • čo je jej súčasťou
  • koho sa týka
  • ako ju definovať
  • ako určiť jej cieľové skupiny
  • aké nástroje zvoliť, ako formou ju realizovať

   

  Externá komunikácia:

  • prečo treba nastaviť jej pravidlá
  • ako ju riadiť, usmerňovať
  • komu a za akých podmienok zveriť jej výkon
  • ktoré organizačné zložky firmy by mali na nej participovať a akou mierou
  • ktoré z nástrojov sú účinné, osvedčené a ktoré prekonané

  A ako bonus sa spoločne zamyslíme, ako účinne premostiť obe formy firemnej komunikácie.

  Forma: seminár

  Trvanie: 15 hodín (1hod/60 min)


  Komu je určený:

  Pracovníkom útvarov internej a externej komunikácie

  Pracovníkom personálnych útvarov

  Riadiacim pracovníkom

  Vrcholovým manažérom

  Na čo sa zameriame: Interná a externá firemná komunikácia sú ako tepnový a žilový systém organizmu. Preto by interná a externá komunikácia mali byť súvislý, dobre riadený prúd informácií, ktoré prichádzajú včas na správne miesto, aby ho zásobili potrebným kyslíkom a umožnili jeho fungovanie, rovnako tak má filtrovať prebytočné informácie a čistiť od nich prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Akákoľvek prietrž v systéme môže spôsobiť kolaps. A kolaps si žiadna úspešná spoločnosť dovoliť nemôže.

   

  Interná komunikácia:

  • čo je jej súčasťou
  • koho sa týka
  • ako ju definovať
  • ako určiť jej cieľové skupiny
  • aké nástroje zvoliť, ako formou ju realizovať

  Externá komunikácia

  • prečo treba nastaviť jej pravidlá
  • ako ju riadiť, usmerňovať
  • komu a za akých podmienok zveriť jej výkon
  • ktoré organizačné zložky firmy by mali na nej participovať a akou mierou
  • ktoré z nástrojov sú účinné, osvedčené a ktoré prekonané

  Čo vám kurz prinesie:

  • komplexný pohľad na problematiku firemnej komunikácie
  • praktické ukážky, tipy a rady
  • výmenu názorov s odborníkmi a kolegami z praxe