Interpersonálna a mediálna komunikácia

 • Interpersonálna a mediálna komunikácia

  Interpersonálna komunikácia

  „Len slová nestačia“

  • Spoznajte svoje silné a slabé stránky.
  • Využite silu verbálnej a neverbálnej komunikácie.
  • Zvládnite techniky presvedčivého vystupovania.
  • Urobte ústretový krok k tým, ktorí vo vás vzbudzujú najväčšie obavy.
  • Naučte sa byť efektívny, priamy a úspešný v priamej komunikácii.
  • Staňte sa priateľom empatie i asertivity.

  Forma: interaktívny kurz

  Trvanie kurzu: 6 vyučovacích hodín (1 hod.=60 min.)  pre začiatočníkov+ 6 vyučovacích hodín pre pokročilých


  Komu je určený:  

  • pracovníkom, ktorí potrebujú zefektívniť interpersonálne vzťahy
  • obchodníkom, predajcom, poradcom, ktorí si uvedomujú, že v priamej komunikácii s okolím majú rezervy
  • ľuďom, ktorí cítia bariéru vo vzťahoch s inými ľuďmi a potrebujú ju prekonať

  Na čo sa zameriame:

  • Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako pôsobíte na iných ľudí?
  • Stretli ste sa už s nepochopením, hoci vaše úmysly boli pozitívne?
  • Dokážete iných presvedčiť o svojej pravde?
  • Rozumejú vám, keď sa snažíte vysvetliť pre vás dôležitú tému?
  • Rozprávate, a iní vás nepočúvajú?
  • Chceli by ste v okolí vzbudzovať sympatie?
  • Potrebujete získať uznanie a rešpekt?

  Čo vám kurz prinesie:

  • Spoznajte svoje silné a slabé stránky
  • Využite silu verbálnej a neverbálnej komunikácie
  • Zvládnite techniky presvedčivého vystupovania
  • Urobte ústretový krok k tým, ktorí vo vás vzbudzujú najväčšie obavy
  • Naučte sa byť efektívny, priamy a úspešný v priamej komunikácii
  • Staňte sa priateľom empatie i asertivity