Audity firemnej kultúry

 • Audity firemnej kultúry

  Firemná kultúra

  „Spôsob, akým sa firma prezentuje, určuje jej hodnotu.“

  Nie sú to len vstupné priestory a spôsob, akým sa zamestnanci prihlasujú, keď zdvíhajú telefóny. Firemná kultúra je obraz, ktorý o seba vytvára samotná spoločnosť.

  • Ako chcete, aby vaši partneri, zákazníci, zamestnanci, orgány štátnej správy vnímali vašu spoločnosť?
  • Chcete byť považovaní za serióznych, spoľahlivých a zodpovedných? Alebo za progresívnych, dynamických, ústretových?
  • Ochotných, aktívnych, priateľských? Či konzervatívnych, majúcich v úcte tradície?
  • Definujte štandardy firemnej kultúry
  • Nájdite optimálne formy, ako s nimi oboznámiť vašich pracovníkov
  • Zvážte, akým spôsobom ich môžete motivovať k dodržiavaniu týchto štandardov

  Forma: seminár

  Trvanie kurzu: 7 hodín (1 hod/60 min)


  Komu je určený:

  Pracovníkom personálnych útvarov alebo útvarov internej  a externej komunikácie

  Riadiacim pracovníkom

   

  Na čo sa zameriame: Nie sú to len vstupné priestory a spôsob, akým sa zamestnanci prihlasujú, keď zdvíhajú telefóny. Firemná kultúra je obraz, ktorý o seba vytvára samotná spoločnosť.

  • Ako chcete, aby vaši partneri, zákazníci, zamestnanci, orgány štátnej správy vnímali vašu spoločnosť?
  • Chcete byť považovaní za serióznych, spoľahlivých a zodpovedných? Alebo za progresívnych, dynamických, ústretových? Ochotných, aktívnych, priateľských? Či konzervatívnych, majúcich v úcte tradície?
  • Definujte štandardy firemnej kultúry
  • Nájdite optimálne formy, ako s nimi oboznámiť vašich pracovníkov
  • Zvážte, akým spôsobom ich môžete motivovať k dodržiavaniu týchto štandardov

  Čo vám kurz prinesie:

  • Demonštráciu jednotlivých postupov na príkladoch z praxe
  • Praktický nácvik na modelových situáciách