Dress code

 • Dress code

  Dress code

  „Imidž je obal, ktorý predáva.“

  Súčasťou firemnej kultúry je určite aj imidž jej zamestnancov, manažérov, vrcholového manažmentu. Všetko sa odvíja od povahy firmy, jej obchodnej činnosti, alebo zamerania inštitúcie či organizácie. Skúsenosť ukazuje, že značná časť vrcholových manažérov si so svojim obliekaním a vystupovaním na verejnosti dokáže poradiť. Čo ale so stredným manažmentom a ostatnými pracovníkmi

  Forma: seminár

  Trvanie kurzu: 6 hodín (1hod/60min)


  Komu je určený: Pracovníkom personálnych útvarov, riadiacim pracovníkom, vrcholovým manažérom

  Na čo sa zameriame: Súčasťou firemnej kultúry je určite aj imidž jej zamestnancov, manažérov, vrcholového manažmentu. Všetko sa odvíja od povahy firmy, jej obchodnej činnosti, alebo zamerania inštitúcie či organizácie. Skúsenosť ukazuje, že značná časť vrcholových manažérov si so svojim obliekaním a vystupovaním na verejnosti dokáže poradiť. Čo ale so stredným manažmentom a ostatnými pracovníkmi.

  • Ako jasne, zrozumiteľne a akceptovateľne definovať pravidlá obliekania a správania sa zamestnancov?
  • Ako ich s týmito pravidlami oboznámiť taktne, pritom však dostatočne dôrazne na to, aby si ich osvojili?

  Čo vám kurz prinesie:

  •  imidžové poradenstvo zohľadňujúce profesiu, postavenie vo firemnej hierarchii i osobnosť jednotlivca
  •  sumár najdôležitejších zásad
  •  spoločenská etiketa v praxi
  •  pravidlá stolovania, zásady správania sa na raute a recepcii a iné užitočné rady