Diplomatický protokol

 • Diplomatický protokol

  Diplomatický protokol

  Kurz je vhodný pre zamestnancov organizačných útvarov orgánov štátnej správy a samosprávy a zamestnancov verejnej správy.

  Trvanie: 1 deň

  Početr osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Kurz je vhodný pre zamestnancov organizačných útvarov orgánov štátnej správy a samosprávy a zamestnancov verejnej správy.

  Obsah kurzu:

  • objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej praxe
  • získať základné informácie, rady a tipy ako profesionálne vystupovať a komunikovať s využitím prvkov štátneho a diplomatického protokolu,
  • získať informácie z oblasti etikety potrebné na profesionálne zvládanie pracovného a spoločenského kontaktu na všetkých nevyhnutných úrovniach
  • Terminológia diplomatického protokolu.
  • História diplomacie, diplomacia a diplomatická služba
  • Diplomatické misie – ich zriadenie a poslanie. Informatívne, v rozsahu potrebnom pre pracovníkov štátnej správy, ktorí rokujú v zahraničí
  • Rokovanie, prijímanie návštev, usadenie, pohostenie, dary, podpis dohody.
  • Prednosti podľa diplomatického protokolu, zasadací poriadok, vlajky
  • Formality spoločenskej etikety
  • Prednosti podľa spoločenskej etikety, pozdrav, podanie ruky, predstavovanie, oslovovanie, vizitky, pozvánky
  • Spoločenská etiketa, spoločenské podujatia
  • Pracovný obed, recepcia, raut, koktail, čaša vína
  • Spoločenské obliekanie na pracovné a spoločenské stretnutia
  • Diskusia a praktické ukážky