Rétorika

 • Rétorika

  Zvládanie stresu a záťažových situácií

  Pripravte sa na spolužitie so siedmou veľmocou

  Dĺžka modulov: 2 dni

  Cieľová skupina: všetky úrovne riadenia

  Čas realizácie: podľa požiadaviek klienta

  Veľkosť skupiny: od 8 do 12 účastníkov

  Priestory: Tréningy realizujeme buď v priestoroch firmy klienta, alebo mimo firmu podľa vzájomnej dohody so zákazníkom

  Metódy výučby: Krátke teoretické vstupy, diskusie, tréningy konkrétnych zručností, osobnostné sebapoznávacie dotazníky, riešenie prípadových štúdií, hranie rolí, riešenie problémov v time