Zvládanie stresu a záťažových situácií

Zvládanie stresu a záťažových situácií
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

Pripravte sa na spolužitie so siedmou veľmocou

Dĺžka modulov: 2 dni

Cieľová skupina: všetky úrovne riadenia

Čas realizácie: podľa požiadaviek klienta

Veľkosť skupiny: od 8 do 12 účastníkov

Priestory: Tréningy realizujeme buď v priestoroch firmy klienta, alebo mimo firmu podľa vzájomnej dohody so zákazníkom

Metódy výučby: Krátke teoretické vstupy, diskusie, tréningy konkrétnych zručností, osobnostné sebapoznávacie dotazníky, riešenie prípadových štúdií, hranie rolí, riešenie problémov v time