Komunikačné zručnosti

 • Tréning komunikačných zručností

  Tréning komunikačných zručností

  Cieľom tréningu je rozvinúť schopnosť manažérov správne riadiť komunikačný tok v organizácii a uplatňovať špecifické zložky interpersonálnej komunikácie, ktorá predstavuje asi 80% manažérskej práce. Tréning komplexne formuje komunikačné zručnosti (spätná väzba, schopnosť aktívne počúvať, zbaviť sa komunikačných bariér, …) Tréning rozvíja vzťahovú stránku komunikácie, ktorá je súčasťou každej komunikácie medzi ľuďmi. Výstupom intenzívnej tréningovej práce je sada praktických komunikačných zručností, ktoré sa môžu účinne využívať pri riadení a vedení ľudí.

  Trvanie: 2 dni

  Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu:

  • proces komunikácie
  • verbálne a neverbálne aspekty komunikácie
  • aktívne počúvanie a práca s otázkami
  • práca so spätnou väzbou
  • komunikačné bariéry, komunikačné pasce
  • najčastejšie chyby komunikácie
  • vzťahový rámec komunikácie
  • transakčná analýza komunikácie
  • efektívna komunikácia v pracovne symetrických a asymetrických pozíciách
  • vedenie rozhovoru s pracovníkom
  • komunikačné kanály v organizácii – usporiadanie komunikačných kanálov
  • efekt usporiadania komunikačných kanálov
  • vzťah komunikácia – riadenie
  • vzťah komunikácia – motivácia
  • vzťah komunikácia – rozhodovanie
  • vzťah komunikácia – konflikty

   

  Cieľ kurzu:

  Cieľom tréningu je rozvinúť schopnosť manažérov správne riadiť komunikačný tok v organizácii a uplatňovať špecifické zložky interpersonálnej komunikácie, ktorá predstavuje asi 80% manažérskej práce. Tréning komplexne formuje komunikačné zručnosti (spätná väzba, schopnosť aktívne počúvať, zbaviť sa komunikačných bariér, …) Tréning rozvíja vzťahovú stránku komunikácie, ktorá je súčasťou každej komunikácie medzi ľuďmi. Výstupom intenzívnej tréningovej práce je sada praktických komunikačných zručností, ktoré sa môžu účinne využívať pri riadení a vedení ľudí.

 • Krízová komunikácia

  Krízová komunikácia

  „Aj malý problém môže pre firmu znamenať veľké straty.“

   

  • Základom zvládnutej krízovej komunikácie je byť na ňu pripravení.
  • Preto treba jasne a jednoznačne pomenovať citlivé miesta procesov vo firme, potenciálne problémy, ktoré môžu nastať.
  • Treba definovať zodpovednosti, úlohy a kroky, ktoré sa musia podniknúť v momente, keď sa v spoločnosti udeje problematická situácia, alebo sa dostane do vážnej situácie vo vzťahu k svojmu okoliu.
  • Ak krízový moment nastane, prichádza kľúčový moment – správne rozhodnúť o ďalšom postupe.
  • Koho informovať a koho nie.
  • Akou formou situáciu komunikovať a komu zveriť túto citlivú úlohu.
  • Ako manažovať celý proces záujmu verejnosti o danú situáciu.
  • Ako vhodne nastaviť v takomto momente vnútrofiremnú klímu.
  • Ako daný stav komunikovať s relevantnými subjektmi?
  • Možno krízovú situáciu zvládnuť bez toho, aby sa všetko prevalilo na verejnosť

   

 • Asertivita v praxi

  Ponuka školení

  Vo všetkých prípadoch vychádzame z individuálnych potrieb inštitúcie či podnikateľského subjektu, jeho zamerania a stanovených cieľov.


  V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

  details@details-eu.sk