Tréning komunikačných zručností

 • Tréning komunikačných zručností

  Tréning komunikačných zručností

  Cieľom tréningu je rozvinúť schopnosť manažérov správne riadiť komunikačný tok v organizácii a uplatňovať špecifické zložky interpersonálnej komunikácie, ktorá predstavuje asi 80% manažérskej práce. Tréning komplexne formuje komunikačné zručnosti (spätná väzba, schopnosť aktívne počúvať, zbaviť sa komunikačných bariér, …) Tréning rozvíja vzťahovú stránku komunikácie, ktorá je súčasťou každej komunikácie medzi ľuďmi. Výstupom intenzívnej tréningovej práce je sada praktických komunikačných zručností, ktoré sa môžu účinne využívať pri riadení a vedení ľudí.

  Trvanie: 2 dni

  Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu:

  • proces komunikácie
  • verbálne a neverbálne aspekty komunikácie
  • aktívne počúvanie a práca s otázkami
  • práca so spätnou väzbou
  • komunikačné bariéry, komunikačné pasce
  • najčastejšie chyby komunikácie
  • vzťahový rámec komunikácie
  • transakčná analýza komunikácie
  • efektívna komunikácia v pracovne symetrických a asymetrických pozíciách
  • vedenie rozhovoru s pracovníkom
  • komunikačné kanály v organizácii – usporiadanie komunikačných kanálov
  • efekt usporiadania komunikačných kanálov
  • vzťah komunikácia – riadenie
  • vzťah komunikácia – motivácia
  • vzťah komunikácia – rozhodovanie
  • vzťah komunikácia – konflikty

   

  Cieľ kurzu:

  Cieľom tréningu je rozvinúť schopnosť manažérov správne riadiť komunikačný tok v organizácii a uplatňovať špecifické zložky interpersonálnej komunikácie, ktorá predstavuje asi 80% manažérskej práce. Tréning komplexne formuje komunikačné zručnosti (spätná väzba, schopnosť aktívne počúvať, zbaviť sa komunikačných bariér, …) Tréning rozvíja vzťahovú stránku komunikácie, ktorá je súčasťou každej komunikácie medzi ľuďmi. Výstupom intenzívnej tréningovej práce je sada praktických komunikačných zručností, ktoré sa môžu účinne využívať pri riadení a vedení ľudí.