Firemná kultúra

Firemná kultúra
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

„Spôsob, akým sa firma prezentuje, určuje jej hodnotu.“

Nie sú to len vstupné priestory a spôsob, akým sa zamestnanci prihlasujú, keď zdvíhajú telefóny. Firemná kultúra je obraz, ktorý o seba vytvára samotná spoločnosť.

 • Ako chcete, aby vaši partneri, zákazníci, zamestnanci, orgány štátnej správy vnímali vašu spoločnosť?
 • Chcete byť považovaní za serióznych, spoľahlivých a zodpovedných? Alebo za progresívnych, dynamických, ústretových?
 • Ochotných, aktívnych, priateľských? Či konzervatívnych, majúcich v úcte tradície?
 • Definujte štandardy firemnej kultúry
 • Nájdite optimálne formy, ako s nimi oboznámiť vašich pracovníkov
 • Zvážte, akým spôsobom ich môžete motivovať k dodržiavaniu týchto štandardov

Forma: seminár

Trvanie kurzu: 7 hodín (1 hod/60 min)


Komu je určený:

Pracovníkom personálnych útvarov alebo útvarov internej  a externej komunikácie

Riadiacim pracovníkom

 

Na čo sa zameriame: Nie sú to len vstupné priestory a spôsob, akým sa zamestnanci prihlasujú, keď zdvíhajú telefóny. Firemná kultúra je obraz, ktorý o seba vytvára samotná spoločnosť.

 • Ako chcete, aby vaši partneri, zákazníci, zamestnanci, orgány štátnej správy vnímali vašu spoločnosť?
 • Chcete byť považovaní za serióznych, spoľahlivých a zodpovedných? Alebo za progresívnych, dynamických, ústretových? Ochotných, aktívnych, priateľských? Či konzervatívnych, majúcich v úcte tradície?
 • Definujte štandardy firemnej kultúry
 • Nájdite optimálne formy, ako s nimi oboznámiť vašich pracovníkov
 • Zvážte, akým spôsobom ich môžete motivovať k dodržiavaniu týchto štandardov

Čo vám kurz prinesie:

 • Demonštráciu jednotlivých postupov na príkladoch z praxe
 • Praktický nácvik na modelových situáciách