Firemná komunikácia

Firemná komunikácia
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

„Nemožno nekomunikovať.“

Interná a externá firemná komunikácia sú ako tepnový a žilový systém organizmu. Preto by interná a externá komunikácia mali byť súvislý, dobre riadený prúd informácií, ktoré prichádzajú včas na správne miesto, aby ho zásobili potrebným kyslíkom a umožnili jeho fungovanie, rovnako tak má filtrovať prebytočné informácie a čistiť od nich prostredie, v ktorom sa nachádzajú.

Interná komunikácia:

 • čo je jej súčasťou
 • koho sa týka
 • ako ju definovať
 • ako určiť jej cieľové skupiny
 • aké nástroje zvoliť, ako formou ju realizovať

 

Externá komunikácia:

 • prečo treba nastaviť jej pravidlá
 • ako ju riadiť, usmerňovať
 • komu a za akých podmienok zveriť jej výkon
 • ktoré organizačné zložky firmy by mali na nej participovať a akou mierou
 • ktoré z nástrojov sú účinné, osvedčené a ktoré prekonané

A ako bonus sa spoločne zamyslíme, ako účinne premostiť obe formy firemnej komunikácie.

Forma: seminár

Trvanie: 15 hodín (1hod/60 min)


Komu je určený:

Pracovníkom útvarov internej a externej komunikácie

Pracovníkom personálnych útvarov

Riadiacim pracovníkom

Vrcholovým manažérom

Na čo sa zameriame: Interná a externá firemná komunikácia sú ako tepnový a žilový systém organizmu. Preto by interná a externá komunikácia mali byť súvislý, dobre riadený prúd informácií, ktoré prichádzajú včas na správne miesto, aby ho zásobili potrebným kyslíkom a umožnili jeho fungovanie, rovnako tak má filtrovať prebytočné informácie a čistiť od nich prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Akákoľvek prietrž v systéme môže spôsobiť kolaps. A kolaps si žiadna úspešná spoločnosť dovoliť nemôže.

 

Interná komunikácia:

 • čo je jej súčasťou
 • koho sa týka
 • ako ju definovať
 • ako určiť jej cieľové skupiny
 • aké nástroje zvoliť, ako formou ju realizovať

Externá komunikácia

 • prečo treba nastaviť jej pravidlá
 • ako ju riadiť, usmerňovať
 • komu a za akých podmienok zveriť jej výkon
 • ktoré organizačné zložky firmy by mali na nej participovať a akou mierou
 • ktoré z nástrojov sú účinné, osvedčené a ktoré prekonané

Čo vám kurz prinesie:

 • komplexný pohľad na problematiku firemnej komunikácie
 • praktické ukážky, tipy a rady
 • výmenu názorov s odborníkmi a kolegami z praxe