Time a Stres manažment

Time a Stres manažment
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

Absolvovaním kurzu Time a Stres manažment získate schopnosť identifikácie a nápravy nedostatkov v plánovaní svojho dňa. V praxi postrehnete zreteľnú úsporu energie a času a budete schopní riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele. Vďaka týmto nástrojom budete pokojnejší a výkonnejší v práci aj súkromnom živote.

Trvanie: 1 deň

Počdet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


Obsah kurzu:

 • Pracujete na 150% a napriek tomu stále nestíhate?
 • Pomôžeme Vám nájsť rezervu vo Vašom čase
 • Vaši podriadení sa sťažujú, že je toho na nich veľa?
 • Dozviete sa fakty a argumenty ako ich správne nasmerovať.
 • Naučíme Vás rozpoznávať nástrahy, ktoré Vám môžu narušiť Vaše plány.
 • Zistíte, ktoré dni sú najefektívnejšie na ten ktorý typ činností.
 • Tréningový program
 • Plánovanie času – time manažment
 • štyri generácie efektívnej organizácie času
 • stanovovanie cieľov a riadenie podľa cieľov
 • eisenhowerov princíp
 • zlodeji času a ich eliminácia
 • proaktivita a reaktivita
 • Sebariadenie – stres manažment
 • životné hodnoty a okruh životných cieľov
 • sebapoznávanie – kariérové kotvy a riadenie svojej kariéry
 • zladenie životných a pracovných priorít, stres a okolie človeka
 • aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
 • čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky zvládania stresu
 • identifikácia vlastných stresorov, skryté a zreteľné príznaky – spúšťače stresu
 • autodiagnostika hladiny stresu
 • typy stresových reakcií, schopnosť ich rozpoznať a predvídať
 • krátke relaxačné techniky
 • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií,
 • autodiagnostika, riadená diskusia, nácvik krátkych relaxačných a aktivačných techník
 • Akčné plány na osobný rozvoj


Cieľ kurzu:

Absolvovaním kurzu Time a Stres manažment získate schopnosť identifikácie a nápravy nedostatkov v plánovaní svojho dňa. V praxi postrehnete zreteľnú úsporu energie a času a budete schopní riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele. Vďaka týmto nástrojom budete pokojnejší a výkonnejší v práci aj súkromnom živote.