Interpersonálna komunikácia

Interpersonálna komunikácia
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

„Len slová nestačia“

 • Spoznajte svoje silné a slabé stránky.
 • Využite silu verbálnej a neverbálnej komunikácie.
 • Zvládnite techniky presvedčivého vystupovania.
 • Urobte ústretový krok k tým, ktorí vo vás vzbudzujú najväčšie obavy.
 • Naučte sa byť efektívny, priamy a úspešný v priamej komunikácii.
 • Staňte sa priateľom empatie i asertivity.

Forma: interaktívny kurz

Trvanie kurzu: 6 vyučovacích hodín (1 hod.=60 min.)  pre začiatočníkov+ 6 vyučovacích hodín pre pokročilých


Komu je určený:  

 • pracovníkom, ktorí potrebujú zefektívniť interpersonálne vzťahy
 • obchodníkom, predajcom, poradcom, ktorí si uvedomujú, že v priamej komunikácii s okolím majú rezervy
 • ľuďom, ktorí cítia bariéru vo vzťahoch s inými ľuďmi a potrebujú ju prekonať

Na čo sa zameriame:

 • Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako pôsobíte na iných ľudí?
 • Stretli ste sa už s nepochopením, hoci vaše úmysly boli pozitívne?
 • Dokážete iných presvedčiť o svojej pravde?
 • Rozumejú vám, keď sa snažíte vysvetliť pre vás dôležitú tému?
 • Rozprávate, a iní vás nepočúvajú?
 • Chceli by ste v okolí vzbudzovať sympatie?
 • Potrebujete získať uznanie a rešpekt?

Čo vám kurz prinesie:

 • Spoznajte svoje silné a slabé stránky
 • Využite silu verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Zvládnite techniky presvedčivého vystupovania
 • Urobte ústretový krok k tým, ktorí vo vás vzbudzujú najväčšie obavy
 • Naučte sa byť efektívny, priamy a úspešný v priamej komunikácii
 • Staňte sa priateľom empatie i asertivity