Stolovanie

Stolovanie
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

Účastník workshopu si prakticky vyskúša rôzne situácie počas stolovania, oboznámi sa s postupom prípravy oslavy od pozvánky cez zasadací poriadok, výber jedál, nápojov, dekoráciu a farebnosť stola až po úlohy hostiteľa a hosťa.

Trvanie: 1 deň

Počet osôb: Maximálne 10 osôb v skupine


Obsah a cieľ kurzu: Účastník workshopu si prakticky vyskúša rôzne situácie počas stolovania, oboznámi sa s postupom prípravy oslavy od pozvánky cez zasadací poriadok, výber jedál, nápojov, dekoráciu a farebnosť stola až po úlohy hostiteľa a hosťa. Naučí sa neverbálne a verbálne komunikovať a vhodne prezentovať seba, svoju pracovnú a spoločenskú pozíciu cez vhodný výber oblečenia na rôzne spoločenské podujatia a správne používanie príborov, obrúskov, pohárov a ďalších súčastí prestretého stola, ich rozoznávanie. Bude sa vedieť pohybovať v spoločnosti bez známok nervozity, stresu, napätia, pretože si odskúša alebo uvidí veľa rôznych situácií, ktoré pred, počas a po stolovaní môžu vzniknúť.

Interaktívny workshop jediný svojho druhu v Slovenskej republike.

Dve lektorky, videá, praktické ukážky a cvičenia, privítanie s aperitívom, asistovaný obed s 5 chodmi, občerstvenie formou routu, rozlúčenie čajom o piatej. Od prvej po poslednú minútu viac ako osem hodín naplnených trénovaním a praktickými ukážkami.