Manažérske zručnosti

Manažérske zručnosti
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

Manažérske zručnosti sú potrebné vedomosti a kompetencie riadiaceho a vedúceho pracovníka – manažéra. Ide najmä o tieto zručnosti: plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, komunikovanie, rozhodovanie, delegovanie, motivovanie, kontrola, leadership, riešenie problémov a iné. O úspechu na pozícii okrem odborným vedomostí, rozhodujú aj ďalšie tzv. “soft skills”. Tie v rozhodujúcej miere určia, či je daný manažér na „správnom mieste.“ Manažment je o dosahovaní vytýčených cieľov prostredníctvom iných ľudí. Vedieť ľudí na tejto ceste motivovať, viesť a riadiť je naozaj umenie. Manažérom sa človek nerodí – stáva sa ním.

 

 • Budovanie a vedenie tímu
 • Psychohygiena manažéra
 • Vedenie ľudí a motivovanie podriadených
 • Riadenie zmien
 • Time manažment
 • Profesionálna prezentácia
 • Hodnotiaci pohovor
 • Koučovanie a delegovanie
 • Biznis protokol a etiketa
 • Vedenie porád a pracovných stretnutí
 • Projektový manažment
 • Strategický manažment
 • Obchodné rokovanie a vyjednávanie