Úvod

Spoločnosť DETAILS

bola založená v roku 2010 ako Vzdelávacia agentúra so zameraním
na vzdelávanie jednotlivcov a zamestnancov firiem a inštitúcií v oblasti komunikačných a prezentačných zručností, manažérskych zručností, spoločenskej etikety, biznis protokolu, koučingu,mediálnych tréningov a iných vzdelávacích programov. Klientom poskytuje aj mediačné poradenstvo.

Od roku 2015 rozšírila svoju činnosť v oblasti produkcie ako Produkčná agentúra, kde sa venuje audiovizuálnemu priestoru, pričom zabezpečuje scenáristický, režisérsky, dramaturgický, grafický a produkčný a postprodukčný servis. Má k dispozícii strižne a kameramanskú techniku, ktorá klientom zabezpečuje podporu a profesionálny servis pri realizácii audiovizuálnych projektov.