Vzdelávanie

 • Dress code

  Dress code

  Súčasťou firemnej kultúry je určite aj…

 • Manažérske zručnosti

  Manažérske zručnosti

  Manažérske zručnosti sú potrebné vedomosti a kompetencie riadiaceho a vedúceho pracovníka – manažéra. Ide najmä o tieto zručnosti: plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, komunikovanie, rozhodovanie, delegovanie, motivovanie, kontrola, leadership, riešenie problémov…

 • Individuálny a tímový koučing

  Individuálny a tímový koučing

  Koučing je spôsob rozhovoru, ktorý odkryje…

 • Sebariadenie

  Sebariadenie

  „Self manažment“ je súbor procesov a nástrojov riadenia vlastných vnútorných zdrojov, ktorý Vám umožní dosahovať Vaše ciele. Súvisí najmä s nastavením cieľov, rozhodovaním, plánovaním, seba-vyhodnocovaním a sebarozvojom. V…

 • Time a stres manažment

  Time a Stres manažment

  Absolvovaním kurzu Time a Stres manažment získate schopnosť identifikácie a nápravy nedostatkov v plánovaní svojho dňa. V praxi postrehnete zreteľnú úsporu energie a času a budete schopní riadiť…