Tréning prezentačných zručností

Tréning prezentačných zručností
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

Cieľom aktivity je poskytnúť účastníkom podrobný prehľad o procese prípravy prezentácie s dôrazom na konkrétneho klienta. Výsledkom školenia pre účastníkov je predovšetkým kompetencia pre prípravu a realizáciu úspešných prejavov a schopnosť ďalej sa zdokonaľovať. Veľmi kvalitným prínosom aktivity je aj schopnosť vyrovnať sa so stresom, ktorý prezentácia spôsobuje veľkému počtu ľudí počas vystúpení pred publikom.

Trvanie: 2 dni

Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


Obsah kurzu:

 • Kto sú moji poslucháči?
 • Aký je Váš cieľ prezentácie?
 • Ako urobiť ten najlepší prvý dojem?
 • Metódy presvedčivej komunikácie v kocke
 • Použitie vizualizačných nástrojov
 • Ako fungujú referencie?
 • Sumarizácia a zosilnenie účinku
 • O dojme ešte raz: tentokrát o poslednom
 • Ako vyzvať účastníkov k akcii?
 • Čo odpoviete človeku na otázku, keď netušíte???
 • Nepriateľ v publiku
 • Psychická príprava na prezentáciu

Cieľ kurzu: Cieľom aktivity je poskytnúť účastníkom podrobný prehľad o procese prípravy prezentácie s dôrazom
na konkrétneho klienta. Výsledkom školenia pre účastníkov je predovšetkým kompetencia pre prípravu a
realizáciu úspešných prejavov a schopnosť ďalej sa zdokonaľovať. Veľmi kvalitným prínosom aktivity je aj
schopnosť vyrovnať sa so stresom, ktorý prezentácia spôsobuje veľkému počtu ľudí počas vystúpení pred
publikom.

 

Čo získate: Získate zručnosti nevyhnutné pre prípravu kvalitnej prezentácie. Spoznáte nástroje, ktoré Vám
uľahčia vystupovanie pred publikom a naučíte sa používať komunikačné techniky, ktoré Vás urobia
zaujímavými a pútavými prezentátormi, ktorí často dosahujú svoj cieľ.