Rečnícky prejav

Rečnícky prejav
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

„Vystupovanie na verejnosti.“

Rečníctvo sa zatiaľ nevyučuje na žiadnej škole. A je to škoda, čo vám potvrdia politici, manažéri, učitelia, farári, ale aj herci, novinári, moderátori. Predstúpiť pred akúkoľvek skupinu ľudí – nech sú to čo aj len priatelia, rodina, známi, je veľký stres. Stres sa znásobuje počtom ľudí v publiku a faktom, že sú to ľudia neznámi. Ak váš prejav navyše má mať úroveň, má publikum nadchnúť, zaujať, presvedčiť, je to mimoriadne náročná úloha.

No dá sa na ňu pripraviť:

 

  • poznajte svoje publikum
  • dobre si zvoľte tému, aby vás nezaskočila žiadna reakcia publika
  • tému spracujte tak, aby ste jej rozumeli vy aj vaši poslucháči, aby nenudila a aby oslovila
  • pripravte seba na vystúpenie pred publikom – urobte z trémy svojho spojenca, nezabudnite na svoj zovňajšok a základné pravidlá, ktoré treba rešpektovať, keď vás čaká náročný prejav
  • postavte sa nebojácne pred svoje auditórium a zvládnite aj tú jeho časť, ktorá sa k vám postaví odmietavo
  • buďte interaktívny a dynamický typ rečníka
  • zaraďte do svojho repertoáru rečnícke triky
  • buďte pánom situácie
  • vyslúžte si za svoj prejav zaslúžený aplauz