Prezentácia

Prezentácia
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

Cieľom tréningu je optimalizácia prezentácie v rôznych
situáciách.

Trvanie: 2 dni

Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


Obsah kurzu:

 • profesionálna príprava efektívnej prezentácie
 • zlepšenie schopnosti zaujať poslucháčov a sledovať cieľ prezentácie
 • optimalizácia štruktúry prezentácie
 • efektívnejšie používanie výrazových prostriedkov a argumentácie
 • lepšie využívanie hlasového prejavu a reč tela
 • zvládanie zložitých situácií

Príprava prezentácie:

 • cieľ prezentácie
 • publikum
 • čo je dôvodom a cieľom prezentácie (informovať, rozvíjať,
 • motivovať, zaujať a pod.)
 • hlavné posolstvo prezentácie
 • miesto, čas a pomôcky k prezentácii
 • zásady prípravy PP prezentácie alebo iných foriem vizualizácie

Zásady dobrej prezentácie:

 • slová a vety
 • argumentácia a práca s otázkami
 • neverbálny prejav pri prezentácii
 • zapojenie poslucháčov a jeho význam
 • rétorické minimum

Stratégie pre náročnejšie situácie:

 • zvládanie stresu a trémy
 • nemotivovaní poslucháči
 • prezentácia nepopulárnej témy
 • iné situácie z praxe účastníkov

Metódy:

 • aktívne učenie – interaktívne postupy
 • výklad lektora
 • praktický nácvik
 • diskusie a analýzy konkrétnych situácií
 • spätná väzba