Individuálny a tímový koučing

Individuálny a tímový koučing
15. mája 2017 BAJAN Wordpress

„Nasmerujte svoje myšlienky na úspech.“

Koučing je spôsob rozhovoru, ktorý odkryje to najlepšie, čo vo Vás je, vo všetkých oblastiach Vášho pracovného i súkromného života. Koučing vychádza z predpokladu, že každý človek je najlepším odborníkom na svoj život. Kouč neradí, ale má metódy, ako priviesť klienta k jeho najlepším nápadom a k tým najlepším riešeniam – jeho vlastným. Vie, ako ako mu pomôcť usporiadať vlastné myšlienky, nájsť motiváciu a sústrediť sa na svoje ciele.

Čas s koučom je čas, ktorý je len Váš. Je to čas, ktorý venujete svojim nápadom, víziám a plánom. Každý koučing je osobný a určený priamo Vám. Nie je to sada všeobecne fungujúcich tipov pre život, ale metóda, ako objaviť svoje vlastné pravidlá.


TÍMOVÝ KOUČING – pre pracovné tímy (krátkodobý alebo dlhodobý).

INDIVIDUÁLNY KOUČING – je určený manažérom a špecificky smerovaný na konkrétne osobné ciele každého klienta.