Diplomatický protokol

Diplomatický protokol
3. januára 2017 BAJAN Wordpress

Kurz je vhodný pre zamestnancov organizačných útvarov orgánov štátnej správy a samosprávy a zamestnancov verejnej správy.

Trvanie: 1 deň

Početr osôb: maximálne 10 osôb v skupine


Kurz je vhodný pre zamestnancov organizačných útvarov orgánov štátnej správy a samosprávy a zamestnancov verejnej správy.

Obsah kurzu:

 • objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej praxe
 • získať základné informácie, rady a tipy ako profesionálne vystupovať a komunikovať s využitím prvkov štátneho a diplomatického protokolu,
 • získať informácie z oblasti etikety potrebné na profesionálne zvládanie pracovného a spoločenského kontaktu na všetkých nevyhnutných úrovniach
 • Terminológia diplomatického protokolu.
 • História diplomacie, diplomacia a diplomatická služba
 • Diplomatické misie – ich zriadenie a poslanie. Informatívne, v rozsahu potrebnom pre pracovníkov štátnej správy, ktorí rokujú v zahraničí
 • Rokovanie, prijímanie návštev, usadenie, pohostenie, dary, podpis dohody.
 • Prednosti podľa diplomatického protokolu, zasadací poriadok, vlajky
 • Formality spoločenskej etikety
 • Prednosti podľa spoločenskej etikety, pozdrav, podanie ruky, predstavovanie, oslovovanie, vizitky, pozvánky
 • Spoločenská etiketa, spoločenské podujatia
 • Pracovný obed, recepcia, raut, koktail, čaša vína
 • Spoločenské obliekanie na pracovné a spoločenské stretnutia
 • Diskusia a praktické ukážky