Nezaradené

 • Nezaradené

  Tréning prezentačných zručností

  Cieľom aktivity je poskytnúť účastníkom podrobný prehľad o procese prípravy prezentácie s dôrazom na konkrétneho klienta. Výsledkom školenia pre účastníkov je predovšetkým kompetencia pre prípravu a realizáciu úspešných prejavov a schopnosť ďalej sa zdokonaľovať. Veľmi kvalitným prínosom aktivity je aj schopnosť vyrovnať sa so stresom, ktorý prezentácia spôsobuje veľkému počtu ľudí počas vystúpení pred publikom.

  Trvanie: 2 dni

  Počet osôb: maximálne 10 osôb v skupine


  Obsah kurzu:

  • Kto sú moji poslucháči?
  • Aký je Váš cieľ prezentácie?
  • Ako urobiť ten najlepší prvý dojem?
  • Metódy presvedčivej komunikácie v kocke
  • Použitie vizualizačných nástrojov
  • Ako fungujú referencie?
  • Sumarizácia a zosilnenie účinku
  • O dojme ešte raz: tentokrát o poslednom
  • Ako vyzvať účastníkov k akcii?
  • Čo odpoviete človeku na otázku, keď netušíte???
  • Nepriateľ v publiku
  • Psychická príprava na prezentáciu

  Cieľ kurzu: Cieľom aktivity je poskytnúť účastníkom podrobný prehľad o procese prípravy prezentácie s dôrazom
  na konkrétneho klienta. Výsledkom školenia pre účastníkov je predovšetkým kompetencia pre prípravu a
  realizáciu úspešných prejavov a schopnosť ďalej sa zdokonaľovať. Veľmi kvalitným prínosom aktivity je aj
  schopnosť vyrovnať sa so stresom, ktorý prezentácia spôsobuje veľkému počtu ľudí počas vystúpení pred
  publikom.

   

  Čo získate: Získate zručnosti nevyhnutné pre prípravu kvalitnej prezentácie. Spoznáte nástroje, ktoré Vám
  uľahčia vystupovanie pred publikom a naučíte sa používať komunikačné techniky, ktoré Vás urobia
  zaujímavými a pútavými prezentátormi, ktorí často dosahujú svoj cieľ.